วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

อำเภอยิ้มประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖

อำเภอสายบุรีจัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนกันยายน 2556 โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหาร กำหนดจัดกิจกรรมตรวจรักษาพยาบาล และแจกเอกสารความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนลาลอวิทยา หมู่ที่ ๒ ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น