ข้อมูลทั่วไป

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหาร
ที่ตั้ง
     หมู่ที่ ๓ ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
หมู่บ้านรับผิดชอบ จำนวน ๕ หมู่บ้าน
     หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งน้อย
     หมู่ที่ ๒ บ้านลาลอ
     หมู่ที่ ๓ บ้านเขา
     หมู่ที่ ๔ บ้านช่องแมว
     หมู่ที่ ๕ บ้านละหาร
จำนวนประชากรทั้งสิ้น ๕,๓๘๗ คน
     ชาย  ๒,๖๓๐ คน
     หญิง  ๒,๗๕๗ คน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น